På torsdag den 27 september ska nämligen Liberalernas medlemmar avgöra om förhandlingarna med S och MP ska fortsätta.

– Tills vi vet hur medlemmarna ställer sig till att bryta Alliansen är vi lojala mot Allianssamarbetet. Vi dubbelspelar inte, utan menar att man avbryter ett samarbete innan man påbörjar ett nytt, säger Stefan Hanna.

Men om L:s medlemmar ger klartecken då?

– Jag hoppas ju att de säger nej. Som det ser ut nu är det ett minoritetsstyre som skulle behöva vänstern som stödhjul och hur många liberaler är intresserade av det?

För att få till en majoritet tycks enda lösningen i nuläget vara att C blir en del av mittenstyret. Vill ni det?

– Att få igenom C-politik är det enda vi jobbar för. En del av våra frågor kanske sossar och MP kan gå med på. Vi har bara sagt nej till att samarbeta med tre partier och det är V, Fi och SD.

Stefan Hanna har inte gjort någon hemlighet av hur besviken han är på att Mohamad Hassan (L) inlett förhandlingar med S och MP parallellt med Alliansförhandlingarna. Han menar att det bland annat förstört möjligheterna att få med MP i ett Alliansstyre.

– Den vägen blev aldrig möjlig när det samtidigt skedde förhandlingar i mitten, säger Stefan Hanna.

Mohamad Hassan har i sin tur ifrågasatt Stefan Hannas ledarskap, bland annat för att han målade över ett konstverk i Carolinabacken i slutet av valrörelsen. Konflikten mellan dem har skett inför öppen ridå i medierna. Men att det skulle bli svårt att framöver samarbeta inom politiken avfärdar Stefan Hanna.

– Jag skiljer på sak och person. För mig är det självklart att hålla sig till sakfrågor och de problem som ska lösas.

På kritiken från Erik Pelling (S) om att C har stått bakom byggbeslut under mandatperioden men ändå valt att gå till val på att vara emot förtätning, svarar Stefan Hanna:

– Det stämmer inte. Vi har röstat för översiktsplanen, men konsekvent sagt nej till de 10 000 bostäder som man sedan planerat in.