Det rör sig om samtal till Prebus AB, ett dotterbolag till Gamla Uppsala Buss AB som i sin tur ägs Region Uppsala. Företaget har uppgett att de dagligen tar emot runt 2 000 samtal per dag, majoriteten rör sig om sjuktransporter där privatpersoner ringer in och beställler en sjuktransport. I samtalet uppger de namn och personnummer och de adresser de ska från och till.

Jonas Skovgaard, vd för Gamla Uppsala Buss AB och Prebus AB – som ansvarar för sjukresebeställningarna i Region Uppsala, är förvånad och upprörd.

– Samtalen har spelats in utan vår kännedom. Vi köper en växeltjänst och har inte beställt någon inspelning av samtal. Vår underleverantör kan inte heller svara på varför dessa inspelningar har skett, säger Jonas Skovgaard.

De inspelade samtalen gäller beställningar av sjukresor.

– Det handlar huvudsakligen om lämnings- och hämtningsadresser, och inte om känslig medicinsk information. Men det är ändå helt oacceptabelt att personuppgifter har funnits tillgängliga på det här sättet och vi beklagar det djupt, säger Jonas Skovgaard.

Den server där samtalen funnits är bortplockad från nätet och Region Uppsala har begärt att filerna ska raderas.

Vilka åtgärder vidtar ni nu?

– I det här läget är det klurigt. Inte ens underleverantöreren har känt till det här problemet. Men det är klart att vi som beställare måste bli mer försiktiga.

– Vi kommer att gå vidare i frågan och följa upp vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska kunna hända igen, säger Jonas Skovgaard.