Förra veckan berättade UNT om problem som uppstår när personer hyr lägenheter ”svart”, det vill säga hyr i andra hand utan fastighetsbolagets tillstånd. Företrädare för Uppsalahem är kritiska mot att socialtjänsten beviljar ekonomiskt bistånd till hyran för personer med svartkontrakt och menar att det håller den svarta andrahandsmarknaden under armarna.

Ett förslag från Uppsalahem är att socialtjänsten ska säga nej till bidrag om personen uppvisar ett kontrakt där uthyrningen inte har godkänts av fastighetsbolaget. Detta för att motarbeta dem som hyr ut svart.

Ulrik Wärnsberg (S) är ordförande i arbetsmarknadsnämnden som styr över socialtjänsten. Han menar att socialtjänsten inte har rätt att kräva hyreskontrakt som bevisar att uthyrningen är tillåten.

Artikelbild

– Det framgår av domar i kammarrätten att socialtjänsten måste betala ut bistånd till hyra även om det rör sig om otillåten andrahandsuthyrning. Socialtjänstens uppgift är inte att kontrollera hur hyreskontrakten är utformade eller vilka som bor i lägenheterna, det är bostadsbolagens ansvar, säger Ulrik Wärnsberg.

Som UNT berättat har dock socialtjänsten i Södertälje börjat avslå ekonomiskt bistånd för hyran om personer uppvisar svartkontrakt. Detta har godkänts av förvaltningsrätten i Stockholm med motiveringen att en biståndsansökan ska handläggas så att fusk och olagliga upplåtelser motverkas.

Genom att socialtjänsten begär in ett godkännande om andrahandsuthyrning från fastighetsägaren har myndigheten lättare att kontrollera den bidragssökandes faktiska hyreskostnader, konstaterar förvaltningsrätten som dock är en lägre instans än hovrätten.

Uppsalahem har även föreslagit att socialtjänsten ska kontrollera andrahandskon­trakten med bostadsbolaget, något som enligt Ulrik Wärnsberg är helt otänkbart på grund av sekretessen inom socialtjänsten.

Han betonar att socialtjänsten inte godtar hur höga hyror som helst utan att det finns normer för hur mycket bostaden får kosta för att bistånd ska beviljas. Det gäller oavsett om fastighetsbolaget har gett klartecken till andrahandsuthyrningen eller inte.

Alexander Kuzmicki, juridisk chef på Hyresgästföreningen i region Aros-Gävle, framhåller att den som hyr i andra hand utan fastighetsägarens godkännande inte har gjort något fel.

– Det är förstahandshyresgästens ansvar.

Han poängterar att inte heller socialtjänsten agerar felaktigt som betalar ut bidrag med ett svartkontrakt som grund.

– Andrahandshyresgästens hyreskontrakt är giltigt även om bostadsbolaget inte godkänt uthyrningen. Om bostadsbolaget vill göra sig av med en hyresgäst får de vända sig till hyresnämnden och inte till socialtjänsten, säger Alexander Kuzmicki.

Han anser att bostadsbolagen generellt ställer för höga krav på bostadssökande och att höga inkomstkrav tvingar ut allt fler på en otrygg andrahandsmarknad.

– Den stora bostadsbristen är boven i dramat. Att driva andrahandshyresgäster från sina hem löser inte grundproblemet, det vill säga att det finns för få bostäder, framhåller Alexander Kuzmicki.

– Kommunen har ett bostadsförsörjningsansvar och samtidigt som det måste råda ordning och reda på bostadsmarknaden kan man inte neka människor ett hem. Tuffare tag mot andrahandshyresgäster skulle garanterat leda till fler bostadslösa i Uppsala.