Den internationella konferensen om akvatisk mikrobiell ekologi, SAME-14, inleddes under söndagen med fokus på Östersjön. Vattenforskare från olika delar av världen samlades för att diskutera hur man ska ta sig an de allvarliga problem som finns, som till exempel övergödning, syrefattiga bottnar och algblomning. Stefan Bertilsson är Professor vid Institutionen för ekologi och genetik är en av arrangörerna för konferensen som pågår fram till fredag.

– Genom att studera mikroorganismerna som lever i vattnet kan vi förstå hur ekosystemet kommer att svara på miljöstressen som finns, till exempel alla utsläpp från jordbruk och avloppssystem. Det handlar om att hitta den mest relevanta informationen.

Vad hoppas du att de här diskussionerna landar i?

Artikelbild

| Jonathan Zehr Zehr från University of California var en av talarna.

– Jag hoppas på flera olika samarbeten för att hitta lösningar, och att forskarna kan lära från varandra. Men det här är en utmaning. Det finns inga färdiga recept.

Under veckan kommer forskare att föreläsa och diskutera problem och lösningar som rör vatten i olika delar av världen. SAME är en internationell konferens som är inne på sitt fjortonde år och har som syfte att få vattenforskare att utbyta information med varandra. Den förra SAME-konferensen hölls 2013 i Stresa, Italien.