Bolaget A-Train höjer passageavgiften på Arlanda. I våras meddelade företaget en retroaktiv höjning från 85 kronor till 105 kronor och från och med december i år så görs ytterligare en höjning. Då från 105 till 120 kronor.

Det innebär att det blir dyrare för vuxna resenärer att åka till flygplatsen. Prishöjningen gäller samtliga tågoperatörer – UL, SL och SJ.

– Bakgrunden till prishöjningen är att när avtalet trädde i kraft så framförde UL och SL att man ville ha en möjlighet att sänka avgiften om ett visst antal resenärer åkte till Arlanda. Nu har färre resenärer än vad som prognostiserats åkt dit och då höjs avgiften enligt det kontrakt som skrevs, säger Per Thorstenson, vd på A-Train.

Kollektivtrafiknämnden i Uppsala län har beslutat att justera biljettpriset till följd av den förhöjda passageavgiften. Det innebär exempelvis att en enkelbiljett med UL från Uppsala till Arlanda kostar 60 kronor för resan och 120 kronor i passageavgift för resenären – totalt 180 kronor. Prishöjningen börjar gälla den 20 september.

– Jag tror att detta är fel väg att gå för att öka antalet resenärer. Detta leder istället till att fler väljer bilen vilket leder till ökade utsläpp och mer trängsel, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting tog beslut i maj att höja priset för dem som åker på enkelbiljett till och från Arlanda, med start 20 september. Trafiknämnden hade inför beslutet räknat ut att kostnaden för A-trains höjning skulle bli 30 miljoner kronor för SL, om inte priset för passagerare höjs.