Det var på fredagen som domen mot Kingsley Sarfo föll i Malmö tingsrätt. Den blev fällande, fängelse i två år och åtta månader samt utvisning för våldtäkt mot barn.

I domen står bland annat följande:

... frågan om Kingsley Sarfos uppsåt beträffande målsägandens ålder kan man inte bortse ifrån att han tidigare ska ha haft kontakt med minst två unga flickor.

Ett av de tillfällen som tingsrätten refererar till hände sommaren 2016, då Sarfo representerade Sirius.

Klubbchefen i Sirius, Michael Lundgren, har berättat att en mamma mejlade och berättade att hon inte gillade att Kingsley Sarfo hade kontakt med hennes dotter. I förhör har Lundgren sagt att han inte minns hur gammal dottern var.

Siriustränaren Kim Bergstrand hade ett möte med Sarfo i direkt anslutning till det mejl som mamman skrivit till klubbchefen Michael Lundgren.

Bergstrand påtalade det olämpliga i att ha kontakt med flickan.

Siriustränaren har uppgivit att han trodde att flickan var yngre än 15 år.

Företrädare för Sirius ska även ha berättat för Kingsley Sarfo att flickan är ett barn och att svensk lagstiftning innebar att han hade ett ansvar för att avsluta relationen även om det var hon som sökt kontakt med honom.

Sarfo fälldes för två fall av våldtäkt mot barn där båda händelserna inträffade under tiden han tillhörde Sirius. I september 2016 samt i juni 2017.

De här omständigheterna gjorde att Malmö FF:s ordförande Håkan Jeppsson gjorde ett uttalande på årsmötet i mars:

– Vi kan också möjligen ställa krav mot den säljande föreningen om de känt till någonting tidigare och inte låtit den informationen vara känd. Då är det också någon form av bedrägligt beteende.

Uttalandet verifieras av vd:n Niclas Carlnén när UNT läser upp det.

– Om det var ordagrant minns jag inte, men andemeningen är densamma.

Efter den fällande domaren ställs saken nu på sin spets. Malmö FF har gjort ett uttalande på sin hemsida: MFF har tagit del av domen. Vi återkommer med hur föreningen kommer att agera i ärendet när styrelsen har sammanträtt i början på nästa vecka.

När UNT når Carlnén så hänvisar han till stor del till uttalandet på hemsidan.

– Jag tror att domen är på 55 sidor, och det finns mer material än så. Det är för tidigt att uttala sig och att fatta något beslut.

Hur ser du nu, i ljuset av domen mot Sarfo, på övergångsersättningen till Sirius?

– Vi kommer att skydda Malmö FF:s intressen, säger Carlnén.

Sirius ordförande Ove Sjöblom:

– Det där har vi inte hört något om från Malmö FF. Jag vill inte spekulera kring det och för mig skulle det vara oerhört förvånande.

Alla som har följt UNT vet att det pågår en tvist mellan Sirius och familjen Strand om hur stor del av övergångssumman som ska tillfalla Uppsalaklubben. Totalt handlade det om ungefär 14 miljoner.