Malmö FF har tidigare deklarerat sitt krav mot Sirius där man vill ha tillbaka pengar som man köpte Kingsley Sarfo för då den tidigare mittfältsstjärnan dömdes för två fall av våldtäkt mot barn som ägde rum under tiden han fortfarande tillhörde Sirius. Sirius har bestridit kravet, men nu tar Malmö FF Sirius till Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd.

– Vi har ytterligare en tvist nu då Malmö begärt skiljeförfarande hos Svenska Fotbollförbundet, bekräftar Sirius ordförande Ove Sjöblom.

Hur stor del av pengarna (drygt 12,6 miljoner kronor) rör det sig om?

– Jag kan inte säga något om innehållet i kravet, jag vill inte nämna vad processen innefattar.

Inte heller Malmö FF vill säga något om hur stort kravet mot Sirius är, utan klubben anser sig ha rätt till pengar från Sirius.

– Absolut, vår inställning är densamma som tidigare och vi har också sagt att vi inte kommenterar det mer i media, säger klubbens vd Niclas Carlnén.

Det första kravet från Malmö ställdes kort efter att domen mot Sarfo hade kommit. Sirius har tillbakavisat alla krav och Ove Sjöblom har i UNT flera gånger sagt att han inte ser någon grund för kravet.

– Jag är fortfarande förvånad att de går vidare med kravet och utifrån det som presenterats ser jag det på samma sätt som tidigare, säger Sjöblom.

Hur hårt slag vore det för Sirius om ni förlorar den här tvisten?

– Det är så klart att det vore tufft för Sirius, men det är process som kommer att pågå fram till hösten förmodligen. Då finns det större förutsättningar att se hur det går. När man närmar sig de nivåer som det handlar om så måste man hitta sätt att reda ut det på något sätt om det värsta skulle inträffa.

Har ni försökt lösa det här mellan klubbarna innan?

– Det har förekommit kontakter. Vi har varit tydliga med vår inställning och de har varit tydliga med sin inställning och de går inte att förena.

Sirius ligger som bekant sedan tidigare i tvist med Soccer Soldier om pengar för Kingsley Sarfo. Soccer Soldier hade ett avtal där man hade rätt till 50 procent av alla framtida intäkter på Sarfo, ett avtal som Sirius sedan försäljningen hävdar är ogiltigt. Även den tvisten är uppe hos skiljenämnden och rör alltså samma pengar som den nya tvisten.

– De två processerna gäller i princip del av samma pengar och det är vi från Sirius Fotboll som måste hantera båda processerna i en väldigt komplex fråga.

Malmö FF:s krav och utgång i den tvisten bör påverka den andra?

– Det är helt rätt, nu blir det en väldigt märklig processionell situation eftersom den andra tvisten redan är i gång.

Hur känner du som ordförande att få en till tvist i knäet?

– Jag är luttrad ordförande för Sirius och det här är ytterligare en fråga man helst skulle vilja slippa, men vi kommer att hantera det på bästa sätt som allting annat, säger Ove Sjöblom.