Vd, chefredaktör, ansvarig utgivare: Kalle Sandhammar
Politisk chefredaktör: Sakine Madon
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Jens Pettersson
Redaktionschef och stf ansvarig utgivare: Roger Berglund
Nyhetschefer: Catrin Pihl, Matilda Andersson, Jonas Kihlander
Tjänstgörande webbredaktör: 018-478 14 35
Prenumeration: 018-478 10 50