Det var i maj som konsumenten hade köpt sju biljetter till matchen mellan Sirius och Hammarby. På grund av det höga publiktrycket tvingades han och sällskapet följa matchen intill bajamajorna vid bortasektionen – och inte uppe på läktaren dit han köpt biljetter.

Detta gjorde att personen anmälde Sirius till allmänna reklamationsnämnden, och yrkade på att få tillbaka hela summan på 880 kronor.

Sirius svarade följande på anmälan: ”Detta är det enda klagomål man fått in efter matchen. Normalt skannas alla biljetter för att säkerställa att det inte blir överbeläggning i någon av sektionerna. I detta fall gick dock nätverket ner, alternativt överbelastades, varför man tvingades okulärbesiktiga alla biljetter på Hammarbys sektion. Detta ledde tyvärr till ett visst missbruk; då det spred sig att biljetterna inte kunde läsas av på ett korrekt sätt kunde flera Hammarbysupportrar utnyttja samma biljett. Denna i sig olovliga handling gick ut över supportrarna på den egna sektionen då det kom in för många gäster, vilket i förlängningen ledde till begränsad sikt för en del av de personer som inte fick rum på läktaren (något man inte utlovar) utan istället fick stå på marknivå. Situationen skapades alltså av ett antal omständigheter utom föreningens kontroll, nämligen fallerande nätverk, missbruk av biljetter och söndag som speldag; det sistnämnda gjorde att arenaägaren Uppsala kommun inte kunde få fram IT-support i tid. Anmälaren avstod för övrigt från att anmäla sin besvikelse på plats och gav därmed inte föreningen möjlighet att hjälpa honom till en bättre placering”.

Innan jul kom domen som ger konsumenten rätt.

Allmänna reklamationsnämnden rekommenderar Sirius att betala tillbaka halva beloppet, det vill säga 440 kronor. Och motiverar beslutet enligt följande:

”Sirius Fotboll har genom biljetterna sålt en tjänst som innefattar tillhandahållande av inträde och vissa platser till en fotbollsmatch. Tvisten gäller huruvida köparen fått vad som avtalats med hänsyn till hur tjänsten kommit att utföras. Även om konsumenttjänstlagen enligt sin ordalydelse inte är direkt tillämplig på tjänster av detta slag anser nämnden att lagen kan tillämpas analogt på sådana tjänster. En tjänst är felaktig bland annat om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva i fråga om fackmässighet eller från vad som i övrigt får anses avtalat. Till depåföljder som kan göras gällande vid fel i tjänsten hör bland annat prisavdrag, hävning och skadestånd.”