I december höll Uppsala Kommun ett möte för att informera om turerna kring Dalkurds flytt till Uppsala. Då var salen i så full att folk fick vända i dörren. Därför hade kommunen nu bokat Celsiusskolans stora aula, men väl till mötet dök det bara upp ett 30-tal personer. Och det var mest privatpersoner som vädrade kritik mot kommunen.

– Det har hänt massor med alla synpunkter känns det som, att vi har fått en mycket mer sansad debatt. Alla som har varit berörda och oroliga har fått svar på sina frågor och känner att "det här funkar", säger Rickard Malmström (mp), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Under mötet berättades det från kommunens sida om hur läget är just nu med bland annat om framtiden Österängen, bokningar samt satsningar på idrotten i Uppsala framöver. Från åhörarna var det som sagt viss kritik från privatpersoner mot hur Dalkurd kunnat boka in sig på Österängen då man menade att detta gjort att skolor fått flytta på sig.

– Det var spännande att höra tycker jag att förvaltningens dialog med alla berörda föreningar mynnat ut i att det här är inga bekymmer. Det var det som var de direkt berördas synpunkt. Sedan var det några som var med här som hade en annan åsikt, att det här fortfarande kändes tokigt av olika skäl, som inte var direkt berörda utan det var privatpersoner som tyckte att det kändes fel. Det respekterar jag, men det viktiga här är att de direkt berörda känner att det funkar, säger Malmström.