Klubben skriver i ett pressmeddelande att Junad krävt beslutanderätten i Dalkurd AB och att han ensamt ska få tillsätta styrelsen, något som går emot den så kallade 51 procentsregeln.

"Majoritetsägaren i Dalkurd AB är, i enlighet med den s k 51 %-regeln, den ideella föreningen Dalkurd FF. Dalkurd FF styrs genom föreningsdemokrati varigenom den yttersta beslutanderätten tillkommer medlemmarna i Dalkurd FF på årsstämma. Det är Dalkurds medlemmar, d v s supportrar till Dalkurd FF och eldsjälar i Dalkurd FF, som har valt Dalkurd FF:s styrelse och det är Dalkurd FF:s styrelse som ytterst har att se till att en kompetent styrelse utses i Dalkurd AB genom föreningens majoritetsägande i Dalkurd AB.", skriver klubben.

Miljardären KawaJunad har under åren pumpat in pengar i Dalkurd och täckte så sent som i fjol klubbens hela underskott på drygt 16 miljoner kronor. Han har in en intervju med Aftonbladet sagt att han inte tänker gå in med mer pengar om ordföranden Ramazan Kizil sitter kvar.

"Styrelsen för Dalkurd FF kommer aldrig, oavsett om en investerare med omfattande kapital så kräver, att tumma på Dalkurd FF:s principer, medlemmarnas beslutanderätt, riksidrottsförbundets stadgar eller svensk föreningsrätt.", skriver klubben vidare.

Det har under helgen även ryktats att nye vd:n Mikael Ahlerup ska ha avgått från sin post, något som dock inte nämns i pressmeddelandet.