Området kring Studenternas IP kommer fortsätta vara en byggarbetsplats ett bra tag framöver. Dels byggs fotbollsarenan, som ska stå helt färdig och klar till premiären 2020, och dels ska det ske en omdragning av Ulleråkersvägen intill bandyarenan.

Som en konsekvens av de två projekten flyttas nu isytorna på bandyarenan. Huvudplanen flyttas cirka tio meter söderut för att ge mer yta mellan fotbolls- och bandyarena, och b-planen flyttas både söderut och österut, närmare ån, för att ge plats åt den nya vägen.

Den västra läktaren (mot sjukhusvägen) plockas dessutom bort inför kommande säsong medan huvudläktaren står kvar på befintlig plats.

– Det har varit en lång och till viss del komplicerad planeringsprocess kopplad till projektet. Nu har vi en lösning som gör att verksamheterna kan fortsätta. Vi hade trott att vi skulle få rum med en läktare på den västra sidan, men så blir det inte, säger Erik Löhman som är projektledare på avdelningen för idrott och fritid i Uppsala kommun.

Det har varit många turer kring isytorna på Studenternas IP. Arbetet med att flytta isytorna beskrivs som etapp 1 och ska vara klart senast 10 oktober. Hur fortsättningen följer återstår att se, då något formellt beslut inte är taget om etapp 2.

Etapp 2, som bland annat föreslås innehålla en nybyggd huvudläktare för bandyn, kan inledas först efter att den nya fotbollsarenan står klar och Ulleråkervägen har dragits om, och beräknas vara klar tidigast 2022.

– Det finns inget beslut taget om etapp 2 utan det ska vi utreda närmare framöver. Vi har en dialog med Sirius och övriga bandy- och skridskoföreningar så att de ska kunna bedriva sin ordinarie verksamhet på ett så bra sätt som möjligt under tiden det kommer att vara en byggarbetsplats, säger Erik Löhman.

Under den kommande bandysäsongen kommer den befintliga huvudläktaren bli kvar i dess nuvarande form, och därmed hamna ”skevt” sett till bandyplanen som flyttas.

– Står du längst ut och längst upp kommer du lite utanför och tittar du på läktaren från håll kommer det att se asymmetriskt ut. Min bild är att det inte kommer att påverka upplevelsen, säger Erik Löhman.

Sirius bandys klubbchef Jimmy Helmersson sticker inte under stol med att det blir en skillnad.

– Det vore fel att säga att det inte påverkar, men hur pass mycket kan man inte svara på i dag, säger Jimmy Helmersson, som uppskattar dialogen med Uppsala kommun.

– Under en period framöver kommer vi att ha utmaningar som inte alltid är optimala för oss när vi ska arrangera elitseriematcher. Jag känner ändå någonstans att de försöker och framför allt lyssnar de på oss och bjuder in oss till en dialog och det är viktigt för oss. Vi har bra diskussioner om var vip-tältet ska få plats, var kiosker ska hållas och hur man löser exponeringsplatser för sponsorer när ytor försvinner under byggnationerna.

4 000 åskådarplatser försvinner till nästa säsong när den västra läktaren inte längre får plats, vilket gör att läktarfrågan inför nästa års bandyfinaler på Studenternas just nu är oklar.

– Det blir en begränsad yta inne på området och vägprojektet ska komma igång. Ambitionen är att hitta lösning så att det fortsatt kan arrangeras bandyfinaler i Uppsala, säger Erik Löhman.

SM-finalerna var tillbaka i Uppsala 2018 och Svenska bandyförbundet skrev ett treårsavtal med Uppsala, med option om ytterligare två finalår.

Ola Rosén, projektledare för Bandyfinalerna på Destination Uppsala, är inte oroad, men konstaterar att det på något sätt kommer att behövas byggas tillfälliga läktare över vägarbetet under själva finalerna.

– Finaler i Uppsala blir det. Det finns att avtal inför 2020 och jag tror nog att vi kan hitta en bra lösning, säger Ola Rosén.

– Vi håller på att utreda frågan och vi ska ha ett möte med berörda parter i slutet av maj månad, och då kan vi få en helhetsbild och en lägesrapport av hur det ser ut.

Kan bandyfinalerna arrangeras utan en bortre långsida?

– Nej, det har jag svårt att tro. Jag personligen vet inte om någon lösning på detta än, men det kommer att visa sig de närmaste månaderna, hur vi bäst löser det.