När körsbärsträden blommar på Björkö i Mälaren är det som att färdas genom Nangijalas vackra dalar. Men vi ska inte resa in i Astrid Lindgrens förtrollande värld utan istället förflytta oss mer än tusen år bakåt i tiden, till handelsstaden Birka, på Björkö. Där är bönder och hantverkare i full gång med att smida vapen, tillverka pärlor, garva skinn och förädla pälsar. Tillsammans med handelsmän och vikingar vandrar vi genom Sveriges första stad.

– Det är spännande att tänka på att de människor som levde på Birka på den tiden också älskade sina barn på samma sätt som vi gör i dag. Att de också var ledsna eller glada. Jag tror nämligen inte att våra känslor och hjärnor utvecklats särskilt mycket på 1 200 år, säger Veronica Björkman, destinationschef för Birka, där hon började jobba som guide för tio år sedan.

Veronica Björkman menar att fynden när delar av Birka grävts fram visar att hantverkarna på den tiden var oerhört skickliga. Till exempel har flera exempel på så kallade filigransmycken hittats, där små silverpluttar lötts fast i avancerade mönster. Arkeologerna har också hittat den så kallade Allah-ringen, en silverring med namnet Allah inristat.

Artikelbild

| Med lera från den dåtida havsbotten (i dag Mälaren) blandades en massa som användes att lerklina väggarna på husen med. Träväggar byggdes inte i samma utsträckning eftersom Björkö så småningom fick ont om träd. Här ser vi ett hus som rekonstruerats efter de utgrävningar som gjorts.

– Ringen är ett av flera bevis för att handel och möten med arabvärlden förekom, säger Veronica Björkman.

Hon påpekar att naturen ständigt är närvarande på hennes arbetsplats; ängar varvas med stränder, skog och berg. Inga bilar kör på ön och det är sannolikt avsevärt lugnare än när handeln var som livligast. Då tror man att ungefär 500 handelsmän och vikingar besökte staden dagligen och som mest bodde ungefär tusen personer på ön.

Samtidigt vittnar de gissningsvis 4 000 gravarna, där en del i dag syns som gräsbevuxna kullar, om att betydligt fler än de som jobbade på Birka är begravda där. Både brand-, båt och traditionella kist-gravar finns på ön. Ja, även kristna levde på Björkö. Munken Ansgar flyttade dit år 829 och enligt hans egen krönika lät han bygga en kyrka på ön. Ungefär 1 000 år senare lät man resa ett kors till hans ära. Ansgars-korset på Borgberget är mäktigt att se där det tronar upp sig med Mälaren som bakgrund.

Kristendomen blev så småningom ett sätt för kungligheterna att styra befolkningen. I religionens namn började de ta ut skatt och införa regler, medan asatron var för individualistisk och öppen för att kunna användas av överheten. När den kristne kungen till slut valde att flytta all handel till Sigtuna blev det slutet för Sveriges första stad och Birka dog ut cirka 965-970. Resten är, som man säger, historia.

Artikelbild

| På 600-talet anlades städer runt om i norra Europa. En av anledningarna tros vara seglen på båtarna, som gjorde att handelsresande och vikingar kunde färdas mycket längre sträckor än tidigare.

– Historielöshet kan skapa otrygghet och rädsla, du blir som ett träd utan rötter. Men skaffar du dig kunskap står du mycket stadigare, säger Veronica Björkman.