Bland andra kommer rockband, operasångare och musiker att framträda på lördag 28 september. Det blir utställningar och försäljning av konst, hantverk och mat samt aktiviteter för barn och vuxna.

– Vi vill passa på att visa vad vår skola kan bidra med i samhället och bjuda på sådant som vi tycker saknas i kommunen i dag, säger Anders Stahre, en av dem som varit med och drivit skolan under många år.

Bland konstutställarna och musikerna finns allt från professionella utövare till nuvarande elever. Flera av skolans tidigare elever har valt att syssla med konst och musik även i vuxen ålder, antingen som yrke eller på fritiden.

Artikelbild

| Operasångaren Ebba Stahre är en av dem som uppträder vid kulturfesten 28 september. Hon är en av fem elever i hela världen, som antagits för vidare operastudier på mastersprogrammet vid Wiens musikkonservatorium.

Josefinaskolan är en Waldorfskola som drivs av en icke vinstdrivande stiftelse.

– Skolan startades av några föräldrar som på den tiden hade barn i kommunens Waldorf-förskolor. Den första skolan låg i arkitektvillan nära Ekillaskolan och hade vid starten en klass med elva elever i årskurs 1 och 2, säger Anders Stahre.

Därefter har skolan flyttat många gånger i takt med att den har vuxit. I dag finns Josefinaskolan väl synlig på Rävsta gård invid väg 263 mellan Märsta och Sigtuna. Skolan har 210 grundskoleelever med en klass i varje årskurs.

– Antalet elever har varit ganska konstant de senaste åren, förutom under en period då vi även hade gymnasium, säger Anders Stahre.

Vad är speciellt med er skola?

– Vi har starkt fokus på individen i grupp. Vi vill att varje elev får möjlighet att utveckla sin fulla potential och bli bra på att samarbeta.

Hur gör ni det?

– Vi fokuserar på att hela människan går i skolan. Vi har med både händer, hjärta och intellekt i undervisningen. Konstnärligt skapande, teater och musik går att använda sig av i alla skolämnen, något som också bidrar till ett bra självförtroende och bra grund att stå på för barnen.

Handen och hjärnan har enligt forskning starka kopplingar till varandra och kan underlätta inlärningen av teoretiska ämnen. Barnen i Josefinaskolan börjar sticka redan i klass ett. De spelar också flöjt, inte för att bli virtuoser utan för att komma i kontakt med sin andning och sitt känsloliv. Dagarna anpassas också efter barnens dygnsrytm med mer tankekrävande lektioner tidigt på dagarna.

Under 30-årsfirandet kommer bland andra Sigtuna kommuns kulturpristagare 2019 och operasångerskan Ebba Stahre att sjunga.

–  Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och ta del av vårt kulturarrangemang, säger Anders Stahre.