Situationen vid Märsta station blir allt mer ohållbar i takt med att kommunens befolkning ökar. En av pendlarna som fått nog är Rosersbergsbon Krister Qvil som arbetar på Arlanda.

– Irritationsnivån är mycket hög hos många pendlare. Det här kommer snart sluta i slagsmål eller att någon ramlar och gör sig riktigt illa i trängseln, säger Krister Qvil.

Både han och andra pendlare undrar när den utlovade ombyggnaden av Märsta station ska ske.

Vad hände med den stora utbyggnaden?

– Utan förvarning och utan förklaring drog regeringen bort Märsta station ur den investeringsbudget som presenterades våren 2018. Vi har, trots upprepade frågor, fortfarande inte fått någon förklaring till detta, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Pendlaren Krister Qvil är mycket besviken på att inget händer. Hundratals utpasserande passagerare från perrongen krockar varje morgon, i den trånga biljetthallen, med ännu fler som ska med tågen.

– Vi som ska vidare med buss från Märsta station till Arlanda har inte tid att stå och vänta i tio minuter, utan är tvungna att tränga oss – nästan slå oss fram – genom folkmassan, vilket förstås orsakar en massa irritation, säger Krister Qvil.

Väl på bussen är det så trångt att han aldrig får sitta.

Andra passagerare säger att de även saknar en vänthall, där de kan sitta ner och vila, eller ta skydd när det är dåligt väder och när tågen är försenade.

Olov Holst (M) och Mats Weibull (M) svarar att kommunen under många år har försökt att få regionen, Trafikverket och regeringen att satsa på Märsta station.

– När regeringen drog bort de utlovade 739 miljoner kronorna kom kommunen i stället överens med regionen om en tillfällig upprustning och utbyggnad av spärr- och biljetthuset för pendeltågen.

Avtalet handlar om att kommunen har förberett marken för en utbyggnad av spärrhallen genom att flytta ut trottaren. Utöver avtalet kommer kommunen nästa år också att bygga ett tak över gångvägen från järnvägsövergången vid Brobyvägen till stationsområdet.

– Regionens del i avtalet är att de ska ställa dit en modulutbyggnad som gör att det blir en till spärr i biljetthuset och så att personalutrymmena kan moderniseras, säger Mats Weibull, ordförande för kommunens bygg- och trafiknämnd.

Nyligen fick han besked om att regionen till slut, vid årsskiftet, kommer uppfylla sin del av avtalet.

– Det blir en liten och tillfällig utbyggnad jämfört med det som var planerat, så vi är långt ifrån nöjda, säger Mats Weibull.