Även om det inte finns någon åldersgräns uppåt är det främst unga som ska lockas delta i olika former av konst- och kulturaktiviteter i den gamla simhallen.

– Det här är ett spännande projekt och nyskapande för vår kommun, säger kultur- och

fritidsnämndens ordförande Lasse Björling (SfS).

Artikelbild

| Lars Björling (SfS), ordförande, kultur- och fritidsnämnden, Sigtuna kommun.

Någon risk för att trilla ned i den tömda bassängen ska det inte vara, den faran ska byggas bort.