Enligt en granskning i Svenska dagbladet skedde det ett 60-tal rymningar från förvaret i Märsta åren 2010–2017. Bland annat lyckades en frihetsberövad gömma sig i en sandlåda och fly efter att gården hade stängts, några andra kunde såga sig ut till ett för Migrationsverket okänt schakt via gymmet och så sent som i mars 2017 kunde tre flyktingar rymma via taket från en rökbalkong på anläggningen i Märsta.

Det har helt enkelt funnits uppenbara brister i säkerheten på förvaret.

I fjol, 2018, kom lite grann av en vändpunkt då inga rymningar finns rapporterade från Märstaförvaret.

Artikelbild

| Tommy Harnesk är chef på Migrationsverkets förvar i Märsta

– Som jag ser det är orsaken till det här en kombination av att vi har infört en ny grundutbildning för nyanställda medarbetare samt att vi har jobbat mer med de redan anställda i hur vi ska uppträda och hur vi kan skapa goda relationer med de förvarstagna. Sedan handlar det också om att vi har vidtagit en del åtgärder när det gäller fastigheten överlag och förstärkt de brister och svagheter som vi har haft, säger Tommy Harnesk som är chef på Migrationsverkets förvar i Märsta.

Under fjolåret öppnade en ny enhet, en femte, på förvaret i Märsta med ytterligare 35 platser. Detta har gjort att personalstyrkan utökats med 40 tillsvidareanställda.

Enligt statistiken var antalet utskrivna 1 235 förvarstagna i Märsta. Genomsnittstiden för de förvarade var 26 dagar. 2017 var siffran 1 942 utskrivna med en vistelsetid på i snitt 17 dagar.

Anmärkningsvärt kan tyckas med tanke på att antalet platser har utökats.

Artikelbild

| Under 2018 rymde ingen förvarstagen från Migrationsverkets förvar i Märsta, vilket var ett trendbrott.

– Förvarstiden är en genomsnittssiffra. Vissa sitter bara några dagar medan andra sitter flera månader och det påverkas mycket av de förvarstagnas samarbetsvilja, det vill säga hur de bistår med att hjälpa till med att återvända till sitt hemland. Karaktären är att det tar lite längre tid för dem som sitter hos oss i dag, säger Tommy Harnesk.

Under fjolåret fick förvaret även en del medial uppmärksamhet i och med protesterna mot utvisningar av förvarstagna till Afghanistan.

– Sitter man inne på förvaret och jobbar med verksamheten har inte demonstrationerna påverkat vårt arbete något alls, utan där får vi hjälp av polisen som sköter det yttre med säkerheten. Det som har hänt är att det blir en hel del jobb praktiskt med att hantera att många ska åka samtidigt, säger Tommy Harnesk.