Den ideella föreningen Valsta utveckling består av fastighetsägare, hyresgästföreningar, föreningar och samfund samt publika verksamheter.

Föreningens vision är att utveckla Valsta så det ska vara tryggt och trivsamt.

Valsta ska bli ett föredöme för hela Sigtuna kommun, enligt Göran Langer, vd för SigtunaHem och ny ordförande i Valsta utveckling.

– Det ska vara så att alla som bor och verkar i Valsta ska känna stolthet och trygghet i sitt område.

Valsta kommer att genomgå fysiska förändringar, till exempel tillkommer extra bänkar att sitta på, bättre städning, och bättre belysning, särskilt under vinterkvällar.

– Det kan också byggas något hus till med fler lägenheter. Diskussioner om fler vakter pågår också. Förändringen ska märkas, säger Göran Langer.

Föreningen har 23 medlemmar. Arbetet fokuseras på fysiska utemiljöer, Valsta centrum, säkerhet och trygghet, gemenskap och sammanhållning, samt kommunikation. Det var Sigtunahem som i början av 2017 tog initativet att starta föreningen.

Den 28 november hölls det första årsmötet då man har bildade temagrupper. Under januari-februari ska dessa grupper ta fram handlingsplaner på aktiviteter 2018.

Projektformen som har inspirerat föreningen kallas BID, Business Improvement District. Den går ut på att olika aktörer inom en avgränsad stadsdel samverkar på ett mer formellt sätt för uppnå resultat.

De första BID etablerades i Toronto, Kanada och New Orleans, USA på 1970-talet. BID finns nu i Australien, Sydafrika, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, med flera. I Sverige finns BID i Gårdsten, Järvalyftet, Skärholmen, Hässelby och Vällingby.

Som känd BID-förebild nämner Göran Langer Bryant Park i New York.

– Det var ett tillhåll för knarkare och var en väldigt otrygg plats. Idag är det ett jättetrevligt område, berättar han.

Göran Langer tycker att Valsta har ett oförtjänt dåligt rykte. Han nämner samtidigt att Valsta har blivit stabilare och lugnare sedan nu i december, med hjälp av bland annat Valsta Steninge stadsdelsförening som till exempel har börjat servera sopplunch.

– Vi tror att Valsta kommer att bli ett bättre bostadsområde för våra boende.