Vilken är Sigtuna kommuns viktigaste fråga just nu?

– Att vi ska kunna få en mer jämlik kommun, en kommun för alla och inte några få. Finns vi där för varandra och samtidigt vet att samhället kan ta emot oss när något händer kan vi få ett tryggt samhälle.

Hur ska kommunpolitikerna hantera Sigtunas snabba tillväxt?

– Vi behöver ha ett fokus där alla inkluderas, där vi bygger klimatsmarta och prisvärda bostäder. Dessutom behöver vi bygga ut infrastrukturen och den kommunala servicen. Samtidigt ska vi bevara den fina miljö som redan finns i Sigtuna. Men det är viktigt att inte stressa fram beslut, och vi måste ta hand om våra medarbetare i kommunen. Kommunens medarbetare gör ett otroligt jobb och måste få resurserna som behövs.

Hur vill du att Sigtuna ser ut om 20 år? Hur ska man nå dit?

– Att alla delar av kommunen, från Sigtuna-Valsta-Märsta och hela vägen ut till landsbygden, frodas och att vi lever i harmoni tillsammans som människor men också i harmoni med naturen och klimatet. Om vi samarbetar och jobbar tillsammans är det möjligt att nå dit.

Vad är bäst med Sigtuna?

– Alla invånare och det stora kulturlivet som existerar i Sigtuna samt närheten till en helt underbar natur.

Vad är sämst med Sigtuna?

– Den uppenbara segregationen som tydligt existerar mellan olika delar av kommunen. Vi behöver få en större mix mellan bostadsområdena där vi kan få fler möten mellan människor. Lär vi känna våra grannar och medmänniskor kan vi få ett bättre samhälle.

Fotnot: Niklas Andersson fick inte svara en stafettfråga från Pernilla Bergqvist (L), eftersom regnbågskoalitionen har valt att avstå från deltagandet i stafettfrågan.