– Vårt mål har varit att slottet ska vara hjärtat här på Venngarn men folk kommer inte dit, de stannar på Anstalten. Vi ser att det har blivit för mötestungt, det har blivit för lite bo och för mycket konferenssamhälle, säger Olle Larsson, vd och ägare till Sisyfosgruppen som driver hela anläggningen. Olle Larsson köpte Venngarn för fyra år sedan. För 125 miljoner kronor fick han drygt 30 hektar mark, slott och runt 70 byggnader. Då sade han i en intervju att han "vill lyfta fram de historiska värden som finns på Venngarn". Det ser han fortfarande framför sig hävdar han. Men hur ombyggnaden ska te sig i det 2 300 kvadratmeter stora slottet är ännu oklart, trots att det ska tas i bruk om sex månader.

– Det ska ändras så lite som möjligt eftersom Venngarns slott är ett byggnadsminne. Målet är att 80 personer ska kunna övernatta i slottet, i orangeriet och i paviljongen. Men det går inte att göra ett renodlat hotell av slottet. Man måste hyra hela om man ska vara där, säger Olle Larsson.

Bottenvåningen som är den äldsta delen av slottet och bland annat inrymmer kyrka och kafé ska inte vara tillgänglig för möten. Mellan hyresgästbytena ska slottet vara öppet för visningar och för allmänheten omkring två till fyra timmar varje dag. Intäkterna från slottsverksamheten är tänkt att bli basen i den långsiktiga finansieringen av hela verksamheten.

Anstalten som i dag är hotell för 175 gäster ska byggas om. De drygt 20 personer som arbetat där är redan uppsagda och hur många arbetstillfällen som kan finnas i det nya som ska byggas kan inte Olle Larsson svara på. Han hävdar att han för diskussioner med kommunen om vilka verksamheter som kan tänkas behövas. I diskussionerna ska både äldreboende och LSS-boende ha kommit upp som tänkbara alternativ.

Samtidigt vill Sisyfosgruppen bygga fler bostäder för att få SL-bussarna att åka in på området. På sikt tror han på en bussrunda från golfbanan och vidare till Sigtuna stadsängar.

– Det var svårt att få lönsamhet i Anstalten, det bar sig inte, vi tänkte fel och vi har inte lyckats med vår uppgift. Vi behöver få in ekonomiska resurser. Det är bara att göra om och göra rätt, säger Olle Larsson.