– Många trivs i Valsta och har bott här i många år. Bostadsområdena känns trygga, men sedan finns platser som upplevs som otrygga, säger Anna Johansson, styrelseledamot i Valsta/Steninge stadsdelsförening - Valstasatsningen.

Föreningen har gjort en undersökning som pågått i tre månader, under perioden december 2017-februari 2018. De har pratat med över 700 Valstabor och besökare om deras syn på området.

De otrygga platserna är Valsta centrum och närområdet, parkeringar, kyrktorget, Valsta sporthall, Valstaskolan, vattentornet och barackerna.

Anledningar är bland annat dålig belysning, skadegörelse, droger och grupperingar.

– Förvånansvärt är att många har lyft fram inte bara grupper av tonåringar, utan även av äldre män. Förut var det omkring 40 herrar som spelade kort på kaféet och de var högljudda, så andra kände sig inte välkomna, säger Anna Johansson.

Hon bekräftar också uppgifter som tidningen tidigare fått - om drogförsäljning som pågår vid Valsta simhall, Valsta centrum och kyrktorget.

Vattentornet och barackerna ligger vid skogskanten, vilket gör att läget känns otryggt.

– Det är mörkt där, långt mellan lampor. Man känner sig ensam när man går där. Det behöver inte vara så att det faktiskt är farligt. Men man känner så, säger Margareta Karlsson, ordförande i föreningen.

För flera invånare är det oroande att poliser syns i Valsta centrum.

– De förknippar polisen med att det har hänt något, säger Anna Johansson.

Läs också:

Valstasatsningen återuppstår

Valstabor känner sig bortglömda

"Droger och spel ruinerade familjer"

Nytt möte om Valsta

Är Valsta en no-go-zon?

Sigtunahem vill förtäta i Valsta

Barn med i gängen vid Valsta centrum

Valsta får ordningsvakter