– Ett kontaktcenter med kommunvägledare hjälper invånarna med deras frågor, fattar beslut i vissa ärenden, utreder vissa ansökningar, informerar och vägleder med mera. Det för att invånaren ska få en snabbare handläggning av sitt ärende, säger Kaj Gänger, chef på kontaktcenter.

Här får man hjälp med blanketter, att nyttja kommunens besökdatorer för e-tjänster, tolkhjälp med mera. Verksamheten har funnits i kommunhuset i Märsta sedan december 2017. Från och med januari i år bemannar kontaktcenter även Trygghetscenters reception vid Märsta centrum. Och snart kommer tjänsten också närmare Valstaborna och Sigtunaborna. Nya kontaktcenter ska finnas i Valsta centrum när biblioteket där öppnar igen i februari, och på Stora gatan i Sigtuna när kommunen tar över Drakegården den första maj.

Läs även

Destination Sigtuna får tf vd

Den här hjälpen får du på trygghetscenter

Detta händer Valsta bibliotek