Initiativtagare till projektet är Caroline Englund, som jobbar med key account och är ansvarig för sociala medier hos Destination Sigtuna. En tjänst som hon har haft sedan årsskiftet.

– Mitt huvudsyfte har varit att lyfta fram passionen och glöden som finns hos entreprenörerna och de som är verksamma i Sigtuna kommun. Jag ville fånga den glöden och att profilerna skulle dela med sig av den entusiasmen till våra besökare. Då jag ansvarar för innehåll i våra sociala medier blev det naturligt att kampanjen lanserades där i rörlig bild, säger Caroline Englund.

Hittills har sju eldsjälar presenterats. Fram till och med december ska ytterligare åtta offentliggöras på Destination Sigtunas sociala medier. Bland dem finns tatueraren Mikael Warg samt Joakim Landen från Rosersbergs slottshotell, där den senare kommer att lyftas fram i mitten av den här månaden.

Artikelbild

| Caroline Englund, Destination Sigtuna, är initiativtagare till projektet med Sigtunas eldsjälar.

– Jag har velat visa en bredd och dynamik på företagarna från hela kommunen. Vi har valt att prioritera dem som är partners till oss och försökt att hitta en balans mellan män och kvinnor samt få med olika åldrar.

Hur har responsen varit hittills?

– Den har varit väldigt bra, och den ligger över mina målsättningar om jag tittar på statistiken från våra sociala medier. Jag har valt att titta på faktorer som exponeringar och visningar.

Vilken eldsjäl har varit mest populär?

– Den film som har fått bäst gensvar hittills från våra följare är den med Antonio Gumussoy från Bistro & Café Valvet.

Hur viktigt är det med eldsjälar ur ett turistperspektiv?

– Det är jätteviktigt. Det är människorna och näringsidkare i vår region som gör att vi har en levande och attraktiv kommun för besökare. Utan deras verksamheter så hade det varit betydligt svårare att marknadsföra och locka besökare till Sigtuna. Därför vill vi uppmärksamma deras engagemang.