Både Sigtunabygden, Sigtuna kommun och Sigtuna vatten och renhållning har under början av veckan tagit emot tips och anmälningar om ett plötsligt hinder i vattnet en bit från strandkanten på den västra sidan av Garnsviken.

Vissa spekulerade i att det kanske kunde vara ett sjöodjur som dykt upp, men det hela visades sig vara en avloppsledning.

– Det handlar om en avloppsledning som går från Venngarn och på botten av Garnsviken. Den är en del av det kommunala avloppsnätet och det som kan hända, även om det inte händer ofta, är att det bildas gas i ledningen som helt enkelt ökar flytkraften och då flyter ledningen upp till ytan, säger Jörgen Johansson, chef för miljö- och hälsoskyddsenheten på Sigtuna kommun.

Det som inträffat har hänt förut, ibland sjunker ledningen tillbaka när gasen fortsätter i ledningen, i annat fall får man pumpa ut gasen så att ledningen sjunker. Sigtuna vatten och renhållning ska nu ha åtgärdat problemet och ledningen har sjunkit.

Som Sigtunabygden tidigare har berättat så finns det planer på att byta ut avloppssystemet och lägga nya ledningar, de befintliga ledningarna är därför ganska gamla. Att ledningarna flyter upp innebär vissa risker.

– Det är olyckligt när det händer och visst finns det risk för exempelvis ledningsbrott om någon exempelvis kör på ledningen med båt. Det här är ett känt problem som ibland inträffar, men vad jag vet har det aldrig orsakat några större problem, säger Jörgen Johansson.