Bolaget Aviator erbjuder marktjänster på 17 flygplatser i Skandinavien, Finland och England. Deras tjänster är bland annat passagerarhantering, lastning och lossning av bagage och frakt, toalettömning, markbogsering av flygplan och flygplanstvätt.

Aviators nya hyresavtal på Arlanda omfattar cirka 300 kvadratmeter kontorsyta. Inflyttningen är planerad till februari 2019.

Swedavias nybyggda kontorshus Office One ligger i direkt anslutning till terminalerna och SkyCity. Byggnaden stod klar hösten 2018 och är med 15 000 kvadratmeter Swedavias största satsning hittills på kontorsfastigheter i flygplatsnära områden. Andra hyresgäster i Office One är bland andra Babcock Scandinavian AirAmbulance, Nordens största ambulansflygföretag, och Swedavia Airport Telecom. Målet är att göra Arlanda flygplats till den ledande flygplatsen i Skandinavien.

Läs även

Personlig tränare anlitas av krögare

Fick stång på sig vid Arlanda

Så många företag gick i graven