Omfattande och frekvent åska förväntas enligt SMHI att medföra stora sörningar i el- och telefontrafik runt om i Uppland under söndagen. Lokalt kan även mycket kraftiga vindbyar och skyfallsliknande regn förekomma.