Sammanlagt i Sverige kommer närmare 5 000 vårdplatser — en fjärdedel av det totala antalet i Sverige — att hållas stängda i sommar på grund av personalbrist.

I Uppsala län kommer 76 procent av vårdplatserna att hållas öppna, men i de värst drabbade länen, Gävleborg och Jönköping, kommer endast 65 procent av de tillgängliga vårdplatserna hållas öppna. De län som drabbas minst är Gotland och Västernorrland, där 94 respektive 88 procent av vårdplatserna hålls öppna.

I Gävleborg varnar man för att personalbristen kommer att tänja på den medicinska säkerheten.

– Läget är ganska uselt. Vi kommer att behöva ta tuffa medicinska beslut om vilka patienter som ska läggas in. Med den låga bemanningen kan det även bli brister i den medicinska övervakningen, säger René Klötz, överläkare på Hudiksvalls sjukhus, till Dagens Medicin.

Bristen på sjuksköterskor är det huvudsakliga problemet — även bemanningsbolagen, som lockat till sig många sjuksköterskor med högre löner, har svårt att rekrytera.