Emelie Persson Lindqvist arbetar som hållbarhetsspecialist på företaget Sweco, som sysslar med samhällsutveckling och tjänster inom bland annat byggkonstruktion, miljö och samhällsutveckling.

– FN:s globala mål för hållbar utveckling gäller alla och civilsamhälle, politik och näringslivet har ett gemensamt ansvar för uppfyllandet av dem. Målen har vuxit fram och blivit den nya bilden av hållbarhet, och är idag ett globalt gemensamt språk för hållbarhetsfrågorna och innebär att det för första gången finns en tydlighet avseende vad hållbarhet handlar om, säger hon.

Det finns sammanlagt sjutton globala mål som antogs av världens stads- och regeringschefer i FN den 25 september 2015. Dessa mål är en del av handlingsplanen Agenda 2030. Målen ska bidra till att man runt om i världen till år 2030 ska ha avskaffat extrem fattigdom, minskat ojämlikheter, främjat fred och löst klimatkrisen.

Artikelbild

| Det finns 17 globala mål för hållbar utveckling.

En som gick förbi stationen under morgonen var Anna Haid, som arbetar på Länsstyrelsen i Uppsala.

– Det är positivt att se näringslivet göra en insats för de globala målen, säger hon.

Enligt Emelie Persson Lindqvist är det bara fyra av tio personer som känner till målen.

– Det är skrämmande att inte fler privatpersoner känner till dem, men en del av lösningen är att informera civilsamhället på det här sättet.

Rikard Johannes var en annan Uppsalabo som gick förbi och blev informerad.

– Jag skulle bara ta en kaffe, och så kom en person och berättade hur jobbigt vi har det och att vi måste skärpa oss. Det är lätt att glömma bort de här målen men vi har allihop ett lika stort ansvar.