Tivedens nationalpark ligger i ett skogsområde på gränsen mellan Närke och Västergötland. Den nya entrén invigdes i fredags.

Hur udda är det att som arkitekt jobba i en nationalpark?

– Det är lite udda. Tidigare hade Naturvårdsverket ett projekt där nationalparkerna skulle synliggöras mer, och det byggdes flera naturum. Men på senare tid har budgeten varit stramare och det har blivit färre projekt. Vi har dock jobbat med liknande saker förut då vi gjorde entrén till Hamra nationalpark i Gästrikland och vi håller på med Tyresta nationalpark söder om Stockholm.

Artikelbild

Martin Ehn Hillberg

Vad är den största utmaningen?

– Det handlar dels om att hitta rätt plats och få med de faciliteter med parkeringar och toaletter som behövs. Men också att få en känsla för naturen på platsen.

Hur åstadkom ni känslan för naturen i Tiveden?

– Det är ett ganska blockrikt och kuperat landskap med djupa raviner och stora stenblock. Vi har byggt spänger där man snabbt kommer ut i den här terrängen och rör sig på 3-4-5 meters höjd, samtidigt som det är tillgängligt med rullstol. I Hamra nationalpark var det mer myrmark och där gjorde vi spänger närmare marken med galler där man ser vattnet under sig.