Uppsala kommun har beslutat att ta fram ett förslag på en ny simhall som ska ligga i den nordöstra delen av Uppsala. Simhallen ska vara en anläggning för simundervisning, motionssim samt sim- och vattenträning för personer med funktionsvariation. Just simhallar råder det brist på i Uppsala, visar lokalförsörjningsplanen.

– Vi vill att alla oavsett ålder, könsidentitet och funktionsnedsättning ska ha förutsättningar att lära sig simma och ha ett rikt liv med fysisk aktivitet. Vi vill skapa en mer jämlik folkhälsa, och simning är ju även en viktig del av skolundervisningen, kommenterar Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, i ett pressmeddelande.

Nu ska kommunen ta fram ett beslutsunderlag för simhallens placering och finansiering, och för hur den ska ägas och drivas. I samma veva ska också en plan för upprustning av Gottsundabadet tas fram.

LÄS MER: Här kan badet planeras