Från denna vecka måste gående från Kungsgatan till Vaksala torg att välja bort trottoaren utanför Stadshuset. I stället måste de ta trottoaren på andra sidan Vaksalagatan. För att komma över Vaksalagatan finns det två övergångsställen, ett vid Kungsgatan och ett vid Vaksala torg.

Den busshållplats som finns i Vaksalaviadukten kommer att finnas kvar fram till årsskiftet. Den är dock lite svårtillgänglig eftersom det inte finns någon trottoar i anslutning till hållplatsen, varnar kommunen i sin information.