På begäran av Skatteverket har Uppsaladomstolen nyligen beviljat myndigheten att göra tillslag mot en man som framställer och handlar med bitcoin.

Bitcoin är en valuta som existerar enbart i digital form och används för betalningar via nätet. Det rör sig om en så kallad kryptovaluta som genereras enligt en komplicerad modell med hjälp av datorkraft.

Skatteverkets utredning visar att mannen säljer bitcoin på en handelsplats på internet och även bedriver omfattande kontant växlingsverksamhet med valutan.

Under 2014-2016 ska han på en handelsplats ha sålt bitcoin för sammanlagt 19 miljoner kronor. Utöver det tillkommer belopp från valutaväxlingar.

Han anklagas av myndigheten för att ha dolt underlag och information kring delar av handeln. Skatteverket påstår även att han undanhållit beskattningsbara intäkter från mining av bitcoin, det vill säga själva tillverkningen av valutan.

Totalt krävs han på cirka 8 miljoner kronor i tillkommande skatt samt skattetillägg på 2 miljoner kronor, enligt en preliminär beräkning.

Den utpekade mannen ska ha underlåtit att redovisa näringsverksamhet och ska heller inte ha upprättat någon bokföring.

Nyligen har han inkommit med en bokföring i efterhand vilken enligt Skatteverket innehåller stora brister.

Målet med betalningssäkringen har varit belagt med sekretess vid förvaltningsrätten i Uppsala. Men sedan Skatteverket genomfört sina åtgärder mot mannen i form av att säkra tillgångar hos honom, har sekretessen för ärendet upphävts.