– Vi kan ännu inte ge ett svar om vilket datum tillbakadragandet kommer att publiceras, men arbetar med att det ska ske så skyndsamt som möjligt, meddelar via e-post Meagan Phelan, som är ansvarig chef för Science presskontakter.

Det var i fredags som Centrala etikprlövningsnämndens yttrande till Uppsala universitet om den för misstänkt forskningsfusk anmälda artikeln blev offentligt. Enligt yttrandet har forskarna bakom mikroplaststudien på flera punkter gjort sig skyldiga till oredlighet och CEPN uppmanade Science att återkalla, retract, den aryikel de fick publicerad i juni förra året.

Några timmar efter att CEPN:s skickat ut yttrandet begärde även de fuskanklagade forskarna Oona Lönnstedt och Peter Eklöv själva att Science skulle återkalla artikeln, med hänvisning till att de inte längre orkar försvara sig "mot den intensiva förtalskampanjen som anmälarna bedrivit".

Enligt Meagan Phelan har forskarnas egen begäran ingen betydelse för beslutet att återkalla artikeln.

– Författarna har friheten att begära ett återkallande, men innehållet i ett officiellt återkallande bestäms av Science redaktion och måste informera läsarna om huvudskälen till återkallandet. I detta fall är anledningen resultaten i undersökningen som Centrala etikprövningsnämnden i Stockholm har gjort, skriver Meagan Phelan.

Sedan den publicerades i Science 3 juni förra året har "mikroplaststudien" citerats i 22 vetenskapliga publikationer. Enligt Meagan Phelan finns för närvarande inga planer på att kontakta de citerande forskare direkt om att studien dras tillbaka på grund av oredlig forskning, men tidskriften kan komma att överväga att göra det.

Enligt Meagan Phelan får Science årligen in cirka 12 000 manuskript till forskninsartiklar var av cirka 800 accepteras för publicering efter att ha granskats av experterm, så kalld peer review. Tre till fem artiklar återkallas årligen, oftast till följd av fel som inte gjorts med uppsåt. Att artiklar återkallas på grund av forskningsfusk är sällsynt.