Under lördagen stängs stora delar av Kåbo, Polacksbacken och Ulleråker av för trafik. Undvik Dag hammarskjölds väg från Domkyrkan ned till Ultuna. Undivk även att korsa Fyrisån via Kungsängsleden under lördagen, då den går igenom det avspärrade området i Kåbo.

På söndag är det främst avspärrat kring Domkyrkan och ned till Akademiska sjukhuset. Undvik Dag hammarskjölds väg från Carolina Rediviva ned till Akademiska. Undvik att köra längs med västra sidan av Fyrisån i området kring Domkyrkan ändå bort till Gamla Kyrkogården.

Här kan du i detalj se vilka områden som berörs och på vilket sätt de påverkas.