Stefan Hanna (C), kommunalråd

– Det är högst troligt att det blir som Säpo säger. Vi försöker lära våra medlemmar hur sociala medier funkar, att man alltid måste vara källkritisk.

Simon Alm (SD), ledamot i kommunfullmäktige

Artikelbild

| Simon Alm (SD) tycker att det är olämpligt om påverkan kommer från främmande makt.

– I dag finns det olika aktörer som försöker påverka samhället. Socialdemokraterna försöker påverka genom att prata om vinster i välfärden. Svenskt näringsliv har sin agenda och LO har sin. Men det är olämpligt om utländska aktörer försöker påverka. Sen känns det här mer som en nationell fråga.

Mohamad Hassan (L), kommunalråd

– Har man bra omvärldsbevakning så vet man att det finns sådana här operationer. På lokal nivå har vi ingen handlingsplan än, men vi följer utvecklingen. Jag själv försöker alltid se två sidor av varje sak. Jag retweetar inte utan att få nyheten bekräftad från två källor.

Maria Gardefjell (MP), kommunalråd

Artikelbild

| Erik Pelling var med och beslutade om de fyra punkterna som ska användas i den rådande värmen.

– Jag tycker det är oroväckande. Det handlar inte bara om främmande makt, det handlar om olika aktörer som försöker påverka antidemokratiskt. I min roll som kommunalråd är jag ansvarig för it och digitalisering, och väldigt mån om att kommunen jobbar aktivt med säkerhet.

Jonas Segersam (KD), kommunalråd

Artikelbild

| Mohamad Hassan (L) retweetar inget utan ett bekräftande från två källor.

– Det är oroväckande att folk utifrån försöker sätta agendan. För oss är säkerhet en viktig fråga, och för mig som utbildad officer så är säkerhetsaspekten något jag tänker på i allt jag gör.

Erik Pelling (S), kommunalråd

Artikelbild

| Maria Gardefjell (MP) tycker att problemet är oroväckande.

– Vi har under hela mandatperioden jobbat med att förstärka kommunens säkerhetsarbete. Det här är ingen fråga där partierna jobbar mot varandra, vi samarbetar i kommunledningen. På ett personligt plan så har jag sett saker på sociala medier som inte är sant. Det är viktigt att folk tänker innan de delar.

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd

Artikelbild

| Jonas Segersam (KD) tycker att säkerhetstänket är av högsta vikt.

– Vi gör inga egna bedömningar utan följer det som Säpo och Moderaterna på riksnivå sagt. Men vi har vidtagit åtgärder på rekommendation från dem, framför allt när det kommer till sociala medier. Vi har också gjort en noggrannare kontroll när det kommer till kandidater, det är något vi arbetat med i flera år.

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd

Artikelbild

| Fredrik Ahlstedt (M) menar att hans parti arbetat mycket med frågan.

– Det är en väldigt allvarlig fråga, men personligen är inte jag orolig för det. Sen går det alltid att utnyttja sociala medier, vilket vi ju redan har sett exempel på. Men jag tror att risken är större på riksnivå.