I dag saknas tydliga karriärs- och utvecklingsmöjligheter för medarbetare inom förskola och skola. Ett blocköverskridande samarbete är viktigt för långsiktigheten, menar politikerna.

– Vi måste ge skolan förutsättningar att klara av undervisningen. Avgörande för det är att vi har skickliga lärare som trivs på sitt jobb och känner att de kan utvecklas över tid i sitt yrke, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Tre utvecklingsspår presenterades på Fredrika Bremerskolan på torsdagen: Professions-, ledarskaps-, och karriärbytarspår.

– Det saknas i nuläget uttalade utvecklingsvägar för lärare och förskolelärare. Vi vill visa att möjligheterna är fler och vår ambition att alla lärare ska få möjligheten att utvecklas inom sitt yrke och göra karriär, säger Helena Hedman Skoglund (L).

Professionsspåret innebär att lärare inte ska behöva byta jobb för att göra karriär. Lärare ska ha möjlighet att utvecklas genom akademisk vidareutbildning medan personen jobbar kvar på sin nuvarande arbetsplats.

Tidigare har Uppsala kommun förlitat sig på externa rekryteringar till ledarskap inom förskola och skola. Nu vill man genom ledarskapsspåret i stället sköta rekryteringen internt för att skapa kontinuitet.

Det sista spåret, karriärbytarspåret, innebär att förskole- och skolpersonal ska få stöd och utbildning om de vill byta till ett nytt jobb inom samma bransch. Ett konkret exempel är att lärare som vill bli speciallärare eller specialpedagoger ska få statsbidrag för vidareutbildning.

Det slutgiltiga beslutet om strategin för karriär- och utvecklingsmöjligheter tas nästa vecka. Planen är att förslagen ska genomföras nästa mandatperiod.