De första tiggarna började dyka upp på Uppsalas gator 2009. Störst var ökningen 2012-2013.

I november 2013 larmades om att barnfamiljer sov i bilar på parkeringar. Socialtjänsten erkände att man stod handfallen och en intensiv debatt startade om vad som borde göras. I februari 2014 öppnades med stöd av kommunen ett natthärbärge, driven av Livets ord, och snart även en dagverksamhet i regi av Stadsmissionen. Alla var överens om att detta var kortsiktiga nödlösningar.

Våren 2015 befann sig cirka 300 personer i Uppsala för att tigga. Konkurrensen gjorde att vissa började sälja särskilda tidningar eller egna hantverk.

Ilska över illegala bosättningar och omfattande nedskräpning tilltog under 2015 och 2016. Det ledde till att polis, kommun och markägare blev snabbare med att avhysa personer och riva bosättningar. Socialnämnden presenterade samtidigt långtgående planer på en uppställningsplats i Librobäck för tiggare, med toaletter och sophämtning. Kritiken blev dock hård – en framväxande kåkstad befarades – och projektet skrotades så småningom.

2016 skapades ett särskilt EU-team, bestående av socialtjänst och polis, för att ha kontakt med gruppen och förmå barnfamiljer att resa hem. Våren 2017 fanns cirka 15 barnfamiljer i Uppsala, i dag finns inga barn i grundskoleålder här. EU-teamet jobbar nu även med att kartlägga om personer i gruppen är utsatta för människohandel.

I november 2016 åkte en delegation från Uppsala på studieresa till Rumänien för att skaffa sig mer kunskap om situationen för romerrna där och vilken hjälp som bör erbjudas här.

I början av 2018 beslutade en enig socialnämnd att avveckla dagverksamheten Crossroads eftersom man anser att man erbjudit för mycket hjälp och därmed lockat hit tiggare. Man har också begränsat hur länge en person får bo på natthärbärget.

I stigande grad har såväl polis som socialtjänst insett att alla som tigger inte gör det av fri vilja. I februari i år berättade UNT att en man dömts i Rumänien för människohandel i Uppsala, sedan han tvingat åtta personer att tigga under svåra förhållanden.

Sedan 2015-2016 har antalet som tigger i Uppsala minskat och för tillfället bedöms cirka 70 personer vara här. Kring 2012-2013 kunde tiggeri ge 2 000 kronor om dagen. I dag får man in ett par hundralappar enligt flera personer som UNT intervjuat.