– Det är orimligt att ha en princip som inte ger ett rättvist utfall. Det är inte minst det UNT skrivit som gör att vi fått upp ögonen för detta. Vi har protesterat i nämnden, men nu är det dags att blåsa i stridsluren, säger Christopher Lagerqvist (M), ledamot i utbildningsnämnden.

Tillsammans med sina borgerliga kolleger i nämnden har han nu skrivit en debattartikel där han föreslår en förändring i definitionen av jämförelseskolan i urvalet till Uppsalas grundskolor. I stället för att som nu använda den närmaste skolan som jämförelseskola vill man ändra skrivningen så att den skola som används som jämförelse vid urvalet enligt den relativa närheten är en skola som också kan ge eleven plats.

UNT har tidigare berättat om de problem som uppstår för elever som inte får plats på den närmaste skolan. Urvalet till skolorna görs med så kallad relativ närhet, där avståndet till den sökta skolan jämförs med avståndet till den närmaste skolan. Genom det sätt som kommunen har tillämpat relativ närhet i urvalet har de elever som inte kan få plats på sin närmaste skola missgynnats i urvalet till övriga skolor. Det här är framför allt ett problem för de elever som ska söka vidare till högre årskurser i grundskolan, där skolor som inte har några lediga platser alls används som jämförelseskola.

UNT:s genomgång visar att 74 procent av mellanstadieskolorna inte har några platser alls eller enbart några få platser att erbjuda för dem som ska göra ett skolval till årskurs 4. För årskurs 6 och 7 är det 33 respektive 47 procent av högstadieskolorna som har inga eller endast några få lediga platser i skolvalet. Även i urvalet till förskoleklassen kan det bli problem i områden där det bor många barn.

Helena Hedman Skoglund (L), kommunalråd med ansvar för utbildningsfrågor, är medveten om problemet, men vill inte i dag lova att det blir en förändring.

– Vi kommer under årets skolval att testa alternativ med en annan jämförelseskola och se hur det slår i praktiken. Vi måste vara säkra på att det inte uppstår problem i någon annan ände, säger Helena Hedman Skoglund.

Christopher Lagerqvist säger att det kan finnas problem även med den nya definition som de föreslår.

– Men det kan aldrig bli sämre än det system vi har nu. Jag tror också att man med alla system får vara beredd på att en viss handpåläggning behövs, säger han.

LÄS MER: Relativ närhet gav lång skolväg

LÄS MER: Rena lotteriet avgör skolplaceringar

LÄS MER: Listan kommunen inte vill visa

LÄS MER: Fortsatta brister i skolvalet

LÄS MER: Föräldrarnas algoritm löser skolvalsproblem