Ekobrottsmyndigheten har gjort husrannsakan vid ett it-företag i Uppsala. Enligt vad tidningen erfar gäller misstankarna bland annat bokföringsbrott.

En företrädare för it-företaget säger till tidningen att han inte har en aning om vad utredningen gäller och betecknar misstankarna om bokföringsbrott som grundlösa.

– Vi är något förvånade över att polisen gjort husrannsakan. Ingen inom företaget har delgivits misstanke om brott eller förhörts av polisen, säger it-företagets företrädare.

I början av mars berättade tidningen att järnvägsföretaget MTR riktar allvarliga anklagelser mot it-företaget i Uppsala. Hong kong-baserade MTR är ett av världens största företag inom sin bransch och omsätter mångmiljardbelopp.

I en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen påstår MTR att it-företaget sannolikt "gjort sig skyldiga till brottsliga handlingar, främst riktade mot MTR". Vad dessa handlingar skulle bestå av framgår inte eftersom uppgifterna sekretessbelagts av domstolen.

It-företagets företrädare uppger att MTR gjort en brottsanmälan mot it-företaget. Han hävdar dock att brottsanklagelserna från MTR enbart är ett sätt att smutskasta it-företaget, på grund av den rättstvist de båda parterna är indragna i.

Rättsprocessen mellan MTR och it-företaget rör bland annat två domännamn, mtrexpress.se och mtrx.se. MTR och it-företaget har tidigare haft ett samarbete om it-lösningar och båda parter anklagar nu varandra för att ha kapat domännamnen. Detta är en av de frågor som Patent- och marknadsdomstolen har att ta ställning till.

MTR Express AB, som ingår i MTR-koncernen, sköter driften av Stockholms tunnelbana samt SL:s pendeltåg. MTR Express AB kör dessutom snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg. Den som går in på hemsidan mtrexpress.se för att köpa tågbiljetter för sträckan Stockholm - Göteborg möts av beskedet att sidan inte längre finns.

Tågkunderna får istället söka sig till en annan hemsida för att köpa tågbiljetter av MTR Express. På den hemsidan står det: "På grund av en tvist med en it-leverantör har vi på MTR Express tvingats att temporärt byta webbadress".

Det hela ska ha lett till stor irritation bland kunderna, som i stället valt att inhandla sina resor från konkurrenten SJ, med stora ekonomiska förluster som följd, hävdar MTR.

I sin stämningsansökan kräver MTR att Patent- och marknadsdomstolen utdömer ett vite, det vill säga en straffavgift, mot it-företaget. Viteskravet är på 200 000 kronor per dag som det påstådda domänintrånget fortsätter.

MTR begär även att domstolen överför de omstridda domännamnen till MTR genom en tvångsåtgärd i form av en så kallad kvarstad.

För snart en månad sedan lämnade MTR in sina åtgärdskrav till domstolen som dock hittills inte agerat.

I ett svar till Patent- och marknadsdomstolen bestrider it-företaget samtliga MTR:s krav. De omtvistade domännamnen tillhör it-företaget och inte MTR, hävdas det i inlagan. It-företaget skriver även att MTR:s anklagelser om oegentligheter är grundlösa.