12 av de 78 besiktade studentflaken behövde några mindre justeringar innan de kunde godkännas. Under själva kortegen var det två personer som fick lämna sina studentflak efter att ha tänt bengaler och rökfacklor. Tre personer stänkte ned åskådare med dryck. Dessa fick dock fortsätta firandet efter tillsägelser.

Ett ekipage togs dock ur trafik eftersom det inte hade besiktigats enligt reglerna. Föraren bötfälldes för otillåtet antal passagerare på flaket.