I måndags skrev UNT om en man som dömts till tolv års fängelse i Rumänien för människohandel, sedan han lurat åtta rumäner till Uppsala och under hot tvingat dem att tigga och leva under svåra förhållanden. Brottet utspelade sig under 2014 och domen föll i maj 2017. Varken polisen nationellt eller polisen i Region Mitt har samarbetat med Rumänien vad gäller utredningen. De kände inte till domen före UNT:s artikel.

– Självklart hade det varit bra för oss att känna till utredningen. Enligt domen hade den dömde medhjälpare, och om en eller flera av dem var kvar i Uppsala hade det naturligtvis varit intressant för polisen att titta på om de fortsatt med sin verksamhet säger Annika Svensson som är polis med särskilt uppdrag att ha kontakt med utsatta EU-medborgare.

2014 hade Uppsala kommun inget uppsökande arbete mot gruppen. Annika Svensson började på sin tjänst 2015 och jobbar tillsammans med en person från socialtjänsten ute på fältet för att bygga förtroende till de som kommit hit för att tigga, bland annat för att utreda om de drabbats av brott. Hon säger att hon inte är förvånad över domen.

– Det är hemskt att höra hur grovt utsatta dessa personer blivit utsatta. Men det förekommer i andra städer i Sverige, så varför skulle det inte vara så i Uppsala också. Det är ju precis sådant som vi försöker undersöka om det förekommer.

Finns människor som tigger under tvång i Uppsala i dag?

– Det skulle förvåna mig om det inte var så. Men kanske inte så grovt som i det här fallet, jag tror inte att människor lurats hit och hotas på det viset. Men det kanske bara är en förhoppning. Vårt uppdrag är att få människor att känna sig så trygga att de vågar berätta för oss om de blir utsatta, säger Annika Svensson.

Som UNT tidigare berättat ska en kartläggning av människohandel göras i Uppsala under våren, där man främst riktar in sig på förekomsten av människohandel och prostitution bland personer under arton år.

Det har sedan 2015 gjorts totalt 21 anmälningar om misstänkt människohandel kopplat till tiggeri i Uppsala. Flera utredningar har lagts ned i brist på bevisning, men några pågår fortfarande. Mikael Eriksson, chef för den grupp i Region Mitt som sedan hösten 2016 utreder människohandel, vill inte avslöja hur många fall det handlar om. Inte heller något om innehållet i anmälningarna.

– Det här är svårutredda brott där offren ofta inte vågar berätta. För en fällande dom krävs att vi kan bevisa uppsåt och att personerna inte haft något val.

I Polismyndighetens nationella rapport "Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige" från 2015 görs bedömningen att de flesta som kommer till Sverige för att tigga gör det frivilligt, utan kriminella syften och utan koppling till organiserad brottslighet. Men i rapporten konstateras också att en del av de som tigger styrs av kriminella aktörer som utnyttjar utsatta människor genom utpressning och människohandel.

– Tyvärr kunde vi i rapporten inte slå fast hur stor andel av de som tigger som är utsatta för tvång och hur många som gör det frivilligt. Det finns också gråzoner, säger Per Englund som arbetar mot människohandel vid polisens Nationella operativa avdelning (Noa).

De som sitter och tigger är sällan kriminella, enligt Per Englund. Däremot är de som utnyttjar dem ofta involverade i annan brottslighet, så som exempelvis inbrott och stölder. Den rumänske man som dömdes för människohandel i Uppsala har av Uppsala tingsrätt tidigare fällts för misshandel och grov olovlig körning.

– De som ligger bakom människohandel letar upp personer som på olika sätt är utsatta, till exempel har väldigt låg utbildning. Man lovar guld och gröna skogar till fattiga människor. Människohandel är lönsamt eftersom du kan använda en människa om och om igen.

Inte heller Noa har haft kontakter med Rumänien gällande fallet i Uppsala. Enligt Per Englund sker vanligtvis ett gränsöverskridande samarbete när bevisningen för ett människohandelsbrott finns i flera länder. Det bildas ett så kallat Joint investigation team, där man tecknar ett gränsöverskridande åtal med deltagande poliser och åklagare från varje land.

– Men om såväl brottsoffer som den misstänkte befinner sig i Rumänien kan åklagaren där ju göra bedömningen att det finns tillräckligt för en fällande dom.

Mannen fick tolv års fängelse. Hur mycket hade han fått i Sverige?

– Jag skulle tippa mellan tre och fem år.