Pengarna kommer i form av EU-stöd från Europeiska socialfonden. Kommunen menar att det är ett välkommet tillskott i kassakistan eftersom behovet för bra vård blir större när stadens äldre blir fler samtidigt som de som jobbar blir färre.

Miljonerna ska bland annat användas till minst sex utbildningar för kommunens personal, samt nya metoder för att få fram kunskap. Kommunen menar att det handlar om att kunna anpassa arbetet med äldrevård när det kommer ny teknik och nya arbetsmetoder. Ett område där man enligt kommunen har mycket att lära är arbetet med e-tjänster för äldre.

– Det är väldigt glädjande att vi kan göra den här satsningen, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.