– Garaget måste renoveras på grund av ålder och väder. Under vintern tar bilarna med sig salt in och det har blivit korrossionsskador på betongen och armeringen, säger Jonas Eriksson, teknisk chef på fastigheter och service inom region Uppsala.

Det innebär att hela det underjordiska garaget, som ligger mellan barnsjukhuset och kvinnokliniken, behöver stängas under ungefär ett halvårs tid med början i sommar.

Redan i dag är 30 procent av garagets platser avstängda på grund av att de ansvariga inte kan garantera att det inte rasar ner betong från taket. Under byggtiden kommer garagens båda våningsplan att stängas helt. Patienter och besökande hänvisas till det stora parkeringshuset mitt emot Stadsträdgården medan personalen får parkera vid Studenternas.

Artikelbild

Då kan det bli en dryg promenad för små trötta ben när föräldrar ska ta sina barn från parkeringshuset längs ned på sjukhusområdet till barnakuten som ligger i den övre delen.

– Den närmaste vägen blir nog via ingång 30 eller 50, säger Jonas Eriksson.

Eftersom det inte är helt klart med byggstarten har man från sjukhusets sida inte bestämt hur vägvisning och annat ska lösas.

Arbetet med garaget blir dessutom mer omfattande genom de skador som uppstått till följd av en tillfällig väg vid bygget av J-huset, som lades över garaget.

– Vi hävdar att det är ett projekteringsfel vid J-huset. Det förs nu en diskussion om ansvaret med de inblandade.

Enligt Jonas Eriksson har det inneburit att arbetet med renoveringen av garaget både blir dyrare och mer utsträckt i tiden, än det annars skulle ha varit. Totalt rör det sig om en fördyring på drygt 15 procent av kostnaden som nu beräknas till 67 miljoner kronor.

Arbetet har dessutom försenats eftersom fastighets- och serviceavdelningen missat att ta med skyddsombuden i planeringen av projektet.

– Där har vi brustit i våra rutiner. Och vi tar nu ett omtag. Men jag räknar med att det inte ska skapa en försening på mer än 2–3 veckor, säger Jonas Eriksson.

Så fort riskanalysen med skyddsombuden är avklarad kommer upphandlingsunderlag att tas fram. Och Jonas Eriksson räknar med att hela bygget kan komma i gång till sommaren eller under tidig höst.

Förutom garaget vid barnsjukhuset finns det fler hus på sjukhusområdet i starkt behov av renovering. Husen i det så kallade NP-komplexet, där bland annat onkologen samt öron-näsa-hals-mottagningarna ligger, är utdömda. Tanken är att klinikerna här ska flytta till J-huset när det är färdigt, preliminärt november 2018. Trots att byggnaderna egentligen ska rivas får man nu genomföra en del akutåtgärder mot bland annat mögelskador.

– Det är en balansgång hur mycket vi ska satsa på de byggnader som är tänkta att rivas. De här husen har haft rivningsbeslut i snart 10 år. Och med facit i hand skulle man ha gjort åtgärder mycket tidigare, säger Jonas Eriksson.

Dessutom är huset där mottagningsköket ligger i dåligt skick. Här görs nu ett programarbete för att bygga ett nytt produktionskök så att maten till patienterna kan tillagas på sjukhusområdet i stället för att, som i dag, köras från Västerås.

Enligt beslutet i regionfullmäktige får investeringskostnaden för ett nytt kök och konferenscenter högst bli 345,5 miljoner kronor inklusive kringkostnader.