Mellan mars 2019 och juni 2020 kommer Uppsala Vatten och Uppsala kommun genomföra lednings- och markarbeten på Gamla Uppsalagatan där framkomligheten begränsas mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg. Arbetena är förberedelser inför de 450 nya bostäderna som ska byggas i området. Det planeras även för annan service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. Gamla Uppsalagatan kommer enligt samma översiktsplaner omvandlas från en trafikled till en stadsgata som kopplar ihop området med de centrala delarna av Uppsala.