Det meddelar projektledare Mathias Wallestam vid företaget Tobin Properties. Därmed kan cirkeln vara sluten - om än tillfälligt. Fastigheten byggdes nämligen som studentbostadshus 1936 och fick sitt smeknamn Klosettpalatset för att varje studentrum hade egen vattenklosett.

Senast hade First Hotel Linné sin verksamhet i byggnaden. Men vid årsskiftet 2016/2017 stängdes hotellet efter att Tobin Properties tecknade avtal om att förvärva fastigheten och omvandla de cirka 6 00 kvadratmetrarna till så kallade premiumbostäder.

Bolaget betalade 185 miljoner kronor för byggnaden, som är i stort behov av renovering.

Sedan dess har byggnaden stått tom.

– Vi hade planer på att säljstarta. Men det var innan marknaden gav vika. Nu har vi pausat men grundplanen ligger fast. Det ska bli bostäder, säger Mathias Wallestam.

Han uppger att företaget kan tänka sig att hyra ut fastigheten i väntan på att marknaden ska vända.

– Om det dröjer kan vi tänka oss lägenhetshotell eller studentbostäder. Folk ska inte vara oroliga för att fastigheten förfaller och vi har redan nu en fastighetsskötare som dagligen jobbar i byggnaden.

Vilka kostnader har ni för en tom fastighet?

– Det är en kostnad, därför har vi behov av att göra något i väntan på att vi bygger bostäder.