De nya reglerna för hur länge man kan lämna sin cykel vid stationsområdet började gälla 22 oktober.

Syftet med den nya maxlängden uppges vara att få ett större flöde och cirkulation i de mest populära cykelparkeringarna, så att det ska bli enklare att hitta en fri plats till sin cykel.

– Vi är medvetna om att det finns ett begränsat antal platser på grund av flera byggen runt Resecentrum. Med tvåveckorsregeln underlättar vi för främst cykelpendlare att hitta en parkeringsplats, säger Karna Thorsson, trafikingenjör vid Uppsala kommun.

Cyklar som lämnas längre än två veckor kommer att lappas, och efter ytterligare två veckor utan åtgärd avlägnas. På övriga platser i centrum är maxtiden för parkering i kommunala cykelställ fem veckor.