Enligt Telia är de kunder som berörs av nedsläckningen av det fasta nätet anslutna till ett telenät som är 60–70 år gammalt. Det fungerar för vanliga röstsamtal, men är inte dimensionerat för den ökande datatrafiken via ADSL eller andra former av internetuppkopplingar.

Det finns olika operatörer som erbjuder mobila lösningar. Telias variant innebär att det vanliga mobiltelefonnätet används för en bredbandsuppkoppling. Via detta kan man även få så kallad ip-telefoni, vilket även kallas bredbandstelefoni.

– Den mobila lösning vi erbjuder ska inte förväxlas med täckningen för en vanlig mobiltelefon. Bredband via mobilnätet har en utrustning med en mycket starkare antenn, säger Irène Krohn, presschef på Telia.

Men om det ändå visar sig att mobiltäckningen inte är tillräcklig, blir hushållen helt utan kontakt med omvärlden då?

– Skulle det visa sig att den ordinarie utrustningen inte räcker till så sätter vi upp en antenn på taket av huset för att få ännu bättre mottagning.

Mobila uppkopplingar kan man via andra operatörer även få via satellit eller det så kallade 450-nätet, som tidigare användes för den äldre typen av nmt-mobiltelefoner, och är det nät som bäst täcker stora geografiska områden.

Post- och Telestyrelsen, PTS, den myndighet som övervakar telefonitjänsterna, har i princip ingen åsikt om vilken typ av uppkoppling som hushållen ska erbjudas, bara den fungerar som utlovat. Om det visar sig att det absolut inte fungerar med mobil uppkoppling kan PTS göra en upphandling. Men det är en åtgärd som man ännu inte behövt ta till i något område.

– Många försöker gå över till mobiltelefonen när det fasta telenätet släcks. Då ska man tänka på att mobiltelefoner har sämre inomhustäckning eftersom byggnaden försvagar signalen, säger Ann-Sofi Ahlgren på Post- och Telestyrelsen.

Olika mobiloperatörer kan också ha olika bra täckning i olika områden. Och om många personer i ett område har samma operatör kan det bli trångt i deras nät, medan en annan operatör kan ha bättre täckning.

– Man kan fråga runt bland sina grannar vad de har för mobiloperatör och hur bra täckning de har. Sen kan man välja samma eller en annan beroende på svaret, säger Ann-Sofi Ahlgren.