På en hudläkarmottagning i Uppsala förväxlades två histopatologiska prover i slutet av förra året. Proverna tros ha märkts med felaktig patientinformation vilket ska ha lett till att patienternas diagnoser initialt blev felaktiga. Som konsekvens av missen riskerade en person utan hudcancer att genomgå en onödig operation, medan den person som behövde behandlingen inte skulle ha fått den. Utebliven operation för personen med hudcancer skulle ha kunnat ha en dödlig utgång. Förväxlingen uppdagades i mars.