Utbildningsförvaltningen har inte velat berätta hur många platser som finns tillgängliga i årets skolval. UNT har därför gjort en egen beräkning baserad på antalet klasser och hur många elever det finns på skolan i dag.

I tabellen finns antalet tillgängliga platser i de årskurser som framför allt är aktuella i skolvalet, det vill säga förskoleklass, årskurs 4, 6 och 7. Normalt tas inga elever in i årskurs 6 vid F-6-skolor varför de markerats med ett streck, även om årskursen finns på skolan. Platser kan tillkomma om elever som redan går på skolan byter till en annan skola.

Kvarngärdesskolan har endast internationella klasser från åk 6. Dessa är inte med i sammanställningen.