Sedan december 2017 har länsstyrelsen registrerat två tillfällen då ett ensamt lodjur gått till angrepp och dödat tamdjur på en gård nära Skogstibble. Den andra februari skrev UNT om det senaste tillfället. Länsstyrelsen beslutade då att vänta med skyddsjakt och ta till andra lösningar i första hand, vilket alltså nu visat sig vara otillräckliga då lodjuret tagit sig över de rovdjuravvisande stängsel som djurägaren satt upp.

LÄS MER:Fem getter dödades i ett lodjursangrepp i Skogstibble.

Länsstyrelsen har nu, på grund av att flera lämpliga lösningar har prövats utan tillfredsställande resultat, därför beviljat riktad skyddsjakt efter lodjur. Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen, säger i ett pressmeddelande att det inte är tal om allmän jakt efter lodjur, utan att man tack vare en spårlöpa med hjälp av hund kan rikta jakten mot det ensamma lodjur som tagit sig in till hagarna där angreppen skett. Man vill till varje pris undvika att en hona med ungar skjuts av misstag.

Skyddsjakten efter lodjur får pågå mellan 7 februari och 31 mars 2018.